Regler

Träff
Bollar som går sönder på dig eller din utrustning, och det blir en färgfläck stor som en 5-krona räknas som träff.
Vid träff, sträck upp händerna över huvudet och ropa ”träff!” eller ”medic!”.
Väljer du att skrika ”träff!” blir du utslagen direkt. Du kan välja att skrika ”medic!” istället då har du 2 min på dig att bli räddad. Mer information under Medic.
När du blivit utslagen gå med minst en hand i luften till respawn. 

Respawn
Vid respawn torkar ni av all färg och är med i spelet igen.
Det är förbjudet att skjuta mot spelare som står precis vid respawn, det är även förbjudet att skjuta ut ifrån respawn. Spelare får inte vara närmare motståndarens respawn än 40 meter.

Medic
Varje lag har ett antal utsedda medics som kan rädda utskjutna spelare. Medicen har en väska med fem stycken vita armbindlar som används för att rädda tillbaka spelare.

-Vid träff, sträck upp händerna över huvudet och ropa ”medic!”. Vid huvudträff är man direkt utslagen.
-Medic har 2 min på sig att komma till dig. Efter det är du utslagen.

-Ifall en medic räddar en ”skadad” spelare så knyter han ett av sina vita band runt armen på spelaren och klappar spelaren på axeln och säger ”Ok!”. Spelaren är då tillbaka i spel. En spelare kan bara ha ett band på sig åt gången, ifall han blir utskjuten ytterligare en gång så kan han inte bli räddad igen utan får gå tillbaka till respawn. Där tar han av sig bandet och kan fortsätta som vanligt.

-När en medic har slut på bindlar så kan han hämta nya i sin respawn, dock får han aldrig bära med sig fler än fem stycken.
-En Medic får inte återuppliva sig själv!

Säkerhet
Mask ska alltid bäras när man vistas utanför safezone.
Pipskydd ska alltid vara på markören utanför banområdet och i safezone.

Markör & Chroning
Varje spelare ska chrona sin markör före spelstart max 290 fps. Innan start står domare och slumpvis kontrollera fps. Det här kan även ske under spel.
Alla firemodes är tillåtna.

Lagindelning och markering
Lagindelning meddelas på plats vid incheckningen. Vi kan göra mindre ändringar i lagindelningen om det gäller deltagare 14 eller yngre på själva speldagen. Spelaren får två lagband som ska bäras på överarmarna väl synligt.

Pyroteknik & Granater
Endast rökgranater som säljs på plats får användas. Ingen annan pyroteknik eller granater får användas av säkerhetsskäl.

Bangräns
Bangräns markeras med röd-vit band knytet i träden. Spelare som upptäcks utanför bangräns av domare får varning och får börja om vid sin bas.

Alkohol
Kommer man onykter får man inte deltaga och ingen alkohol får förtäras under spelet eller pauserna.

Avstängning
Vi förbehåller oss rätten att stänga av personer som inte följer våra regler utan krav på återbetalning.